Omán s vůní orientu


 • ubytování: hotel **ubytování: hotel **
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Program zájezdu

1. den: PRAHA - MUSCAT: Sraz na Letišti Václava Havla v Praze, odbavení a odlet do Muscatu, hlavního města sultanátu Omán.
2. den: MUSCAT: Přílet v nočních hodinách. Transfer a ubytování v Muscatu, snídaně a dopolední odpočinek. Odpoledne následuje okružní cesta po Muscatu, hlavním městě sultanátu Omán. Prohlédnete si Královskou operu a dále budete pokračovat podél pobřeží do starého města, jehož historická část na Vás dýchne atmosférou pohádek tisíce a jedné noci. Zde navštívíte tržiště tzv. Mutrah souk, které je považováno za nejlepší v zemi. Večeře a nocleh v Muscatu.
3. den: MUSCAT –BILAD SAYT - Al HAMRA: Po snídani začnete prohlídkou místního architektonického skvostu „Grand Mosque“. Poté budete pokračovat scénickou vnitrozemní cestou přes nádherné Wadi Bani Auf a vesničku Bilad Sayt, kde tvoří starověkou přitažlivost shluk kamenných a hliněných obydlí spolu se svěžími řadami datlových palem a terasovitých polí. Během cesty na Vás čeká oběd v tradiční restauraci. Den završíte návštěvou magické Al Hamry, která je jedním z nejlépe zachovalých starých měst Ománu. Al Hamra je spletí kamenitých uliček lemovanými tradičními cihlovými domy, které padají ze svahu do idylické oázy. Ubytování a večeři si vychutnáte v hotelu s romantickým výhledem na hory.
4. den: AL HAMRA – BAHLA - NIZWA: Po snídani se podíváte do unikátní horské vesnice Mistaf Al Abreeyn, která se nachází v nadmořské výšce v 1.000m nad mořem. Přesunete se do městečka Bahla, kde budete mít příležitost obdivovat a fotit gigantickou pevnost, která je na seznamu UNESCO. Pevnost Bahla se nenavštěvuje, ovšem následovat bude prohlídka nejkrásnějšího z ománských hradů postavených na konci 17. století, hradu Jabreen. V průběhu cesty pro Vás bude přichystán oběd. Den zakončíte v Nizwě, nejkrásnějším městě sultanátu s barevnými kopulemi a pevností Nizwa Fort, odkud je nádherný výhled. Podrobnosti z života zdejších obyvatel vám přiblíží i ubytování v domkách Heritage.
5. den: NIZWA – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS: Snídaně, poté navštívíte páteční dobytčí trh a dokončíte návštěvu starobylé Nizwy. Vaše cesta bude pokračovat k ruinám vesnice a banánové farmy Birkat Al Mouz. Tato lokalita je domovem starého zavlažovacího systému Falaj zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Přes město Ibra přijedete k oáze Wadi Bani Khalid, která je považována za jedno z nejkrásnějších přírodních míst v Ománu. Vody ve stínu palem zvou k příjemné siestě s možností koupání. Oběd bývá jako obvykle v místní restauraci nebo ve formě pikniku. Poté se přesunete do oblasti červených a bílých písečných dun Wahiba Sands, které jsou tradičním domovem kočovníků a beduínů. Místní atmosféru pouště vychutnáte při originální večeři a nocleh strávíte v tradičním pouštním kempu (samozřejmě ve stanech nebo bungalovech de luxe).
6. den: WAHIBA SANDS – ASHKHARA - RAS AL JINZ: Po snídani v kempu a projížďce po písečných dunách pojedete přes propojená města Jalan Bani Bu Hassan a Jalan Bani Bu Ali, která tvoří soubor strážních věží, historických opevněných domů, hrad a starobylé zdi plantáží. Dále se vydáte pobřežní cestou do Ashkhary, kde je při příznivých klimatických a hydrologických podmínkách možné spatřit unikátní přírodní jev tzv. Růžové jezero. Po cestě uvidíte nádherné pláže na konci světa. Během cesty pro Vás bude připraven oběd. Na rozhraní Ománského zálivu a Arabského moře nedaleko vesnice Ras Al Hadd se nachází výběžek Ras Al Jinz, kam chodí klást vejce želvy Karety obrovské. Na tomto unikátním místě je možné večerní pozorování želv při kladení vajec. Procházka po rezervaci trvá zhruba 15 minut a je zde zakázané focení bleskem. Ubytováni budete na tomto kouzelném pobřeží.
7. den: RAS AL JINZ - SUR – WABI SHAB - MUSCAT: Posnídáte v přírodní rezervaci a poté Vás čeká cesta podél pobřeží zpět do hlavního města. I na této cestě Vás bude provázet kulturní a přírodní bohatství Ománu. Pojedete přes přístavní město Sur, které bylo strategickým bodem na africko – asijské obchodní cestě. Uvidíte Wadi Tiwi, hlubokou a úzkou rokli vytesanou z hor, která se táhne podél moře, ve Wadi Shab budete mít projížďku v autech, případně se nabízí varianta cca 2,5 hodinové túry. Během cesty budete mít zajištěný oběd. Poté se vydáte přes bílé pláže a tyrkysové vody Bimah Sinkhole a pokračovat budete zpět přes Quriyat, vesnici střeženou pevností z 18. století. Před odletem si odpočinete si v hotelu v Muscatu.
8. den: MUSCAT - PRAHA: Brzký ranní transfer na letiště v Muscatu, odbavení, odlet do Prahy.

únor 2024

12.02. - 19.02.24 pondělí - pondělí
snídaně letecky (Praha)
69 190 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

březen 2024

04.03. - 11.03.24 pondělí - pondělí
snídaně letecky (Praha)
74 450 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Muscat - Praha
 • letištní a palivové poplatky
 • 5x nocleh v hotelech min.3* , 1 x nocleh v Heritage homes
 • 1x nocleh v desert campu de luxe stanu nebo bungalovu
 • 6 x snídaně, 5 x oběd v lokální restauraci nebo formou pikniku a 5 x večeře
 • veškeré transfery během okruhu
 • všechny prohlídky a vstupy dle programu
 • služby česky hovořícího průvodce

Cena nezahrnuje

 • spropitné cca 90,– USD/osoba fakultativní služby cestovní pojištění a připojištění storna