Omán s vůní orientu


 • ubytování: hotel **ubytování: hotel **
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Program zájezdu

1. den: PRAHA - MUSCAT: Sraz na Letišti Václava Havla v Praze, odbavení a odlet do Muscatu, hlavního města sultanátu Omán.
2. den: MUSCAT: Přílet v nočních hodinách. Transfer a ubytování v Muscatu, snídaně a dopolední odpočinek. Odpoledne následuje okružní cesta po Muscatu, hlavním městě sultanátu Omán. Prohlédnete si Královskou operu a dále budete pokračovat podél pobřeží do starého města, jehož historická část na Vás dýchne atmosférou pohádek tisíce a jedné noci. Zde navštívíte tržiště tzv. Mutrah souk, které je považováno za nejlepší v zemi. Večeře a nocleh v Muscatu.
3. den: MUSCAT –BILAD SAYT - Al HAMRA: Po snídani začnete prohlídkou místního architektonického skvostu „Grand Mosque“. Poté budete pokračovat scénickou vnitrozemní cestou přes nádherné Wadi Bani Auf a vesničku Bilad Sayt, kde tvoří starověkou přitažlivost shluk kamenných a hliněných obydlí spolu se svěžími řadami datlových palem a terasovitých polí. Během cesty na Vás čeká oběd v tradiční restauraci. Den završíte návštěvou magické Al Hamry, která je jedním z nejlépe zachovalých starých měst Ománu. Al Hamra je spletí kamenitých uliček lemovanými tradičními cihlovými domy, které padají ze svahu do idylické oázy. Ubytování a večeři si vychutnáte v hotelu s romantickým výhledem na město.
4. den: AL HAMRA – BAHLA - NIZWA: Po snídani se podíváte do unikátní horské vesnice Mistaf Al Abreeyn, která se nachází v nadmořské výšce v 1.000m nad mořem. Přesunete se do městečka Bahla s gigantickou pevností. Následovat bude prohlídka nejkrásnějšího z ománských hradů postavených na konci 17. století, hradu Jabreen. V průběhu cesty pro Vás bude přichystán oběd. Vaše cesta bude pokračovat do ruin vesnice a banánové farmy Birkat Al Mouz. Tato lokalita je domovem starého zavlažovacího systému Falaj zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Den zakončíte v Nizwě, nejkrásnějším městě sultanátu s barevnými kopulemi a pevností Nizwa Fort, odkud je nádherný výhled. Podrobnosti z života zdejších obyvatel vám přiblíží i ubytování v domkách Heritage.
5. den: NIZWA – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS: Snídaně, poté navštívíte páteční dobytčí trh a dokončíte návštěvu starobylé Nizwy. Přijedete k oáze Wadi Bani Khalid, která je považována za jedno z nejkrásnějších přírodních míst v Ománu. Vody ve stínu palem zvou k příjemné siestě s možností koupání. Oběd bývá obvykle ve formě pikniku. Poté se přesunete do oblasti červených a bílých písečných dun Wahiba Sands, které jsou tradičním domovem kočovníků a beduínů. Místní atmosféru pouště vychutnáte při originální večeři a nocleh strávíte v tradičním pouštním kempu (samozřejmě ve stanech de luxe).
6. den: WAHIBA SANDS – ASHKHARA - RAS AL HADD: Po snídani v kempu pojedete přes propojená města Jalan Bani Bu Hassan a Jalan Bani Bu Ali, která tvoří soubor strážních věží, historických opevněných domů, hrad a starobylé zdi plantáží. Dále se vydáte pobřežní cestou do Ashkhary, kde je při příznivých klimatických a hydrologických podmínkách možné spatřit unikátní přírodní jev tzv. Růžové jezero. Uvidíte nádherné pláže na konci světa v Ras Al Ruways. Během cesty pro Vás bude připraven oběd. Na rozhraní Ománského zálivu a Arabského moře dohlíží mohutná pevnost nad vesnicí Ras Al Hadd. Odsud je to kousek k výběžku Ras Al Jinz, kam chodí klást vejce želvy Karety obrovské. Na tomto unikátním místě je možné večerní pozorování želv při kladení vajec. Procházka po rezervaci trvá zhruba 15 minut a je zde zakázané focení bleskem. Ubytováni budete na tomto kouzelném pobřeží.
7. den: RAS AL HADD - SUR – WABI SHAB - MUSCAT: Posnídáte v přírodní rezervaci a poté Vás čeká cesta podél pobřeží zpět do hlavního města. I na této cestě Vás bude provázet kulturní a přírodní bohatství Ománu. Pojedete přes přístavní město Sur, které bylo strategickým bodem na africko – asijské obchodní cestě. Uvidíte Wadi Tiwi, hlubokou a úzkou rokli vytesanou z hor, která se táhne podél moře, ve Wadi Shab budete mít projížďku v autech, případně se nabízí varianta cca 2,5 hodinové túry. Během cesty budete mít zajištěný oběd. Poté se vydáte přes bílé pláže a tyrkysové vody Bimah Sinkhole a pokračovat budete zpět přes Quriyat, vesnici střeženou pevností z 18. století. Před odletem povečeříte a odpočinete si v hotelu v Muscatu.
8. den: MUSCAT - PRAHA: Brzký ranní transfer na letiště v Muscatu, odbavení, odlet do Prahy s přestupem v Dubaji.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Muscat - Praha na linkách společnosti Emirates (1 přestup)
 • letištní a palivové poplatky
 • 5x nocleh v hotelech min.3* , 1 x nocleh v Heritage homes
 • 1x nocleh v desert campu de luxe stanu
 • 6 x snídaně, 5 x oběd v lokální restauraci nebo formou pikniku a 4 x večeře
 • veškeré transfery během okruhu
 • všechny prohlídky a vstupy dle programu
 • služby česky hovořícího průvodce

Cena nezahrnuje

 • spropitné cca 90,– USD/osoba fakultativní služby cestovní pojištění a připojištění storna