Hlavní stránka
Zájezdy
Česká republika

Romantika NP Podyjí z moravské i rakouské stranyzájezd s pěší turistikou

Ubytování: hotel

hotel - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
vnitřní bazén

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Hrad BÍTOV - významný hrad stojící před soutokem Želetavky a Dyje, prohlídka palácových interiérů hrabat Daunů, ve vstupních prostorách hradní pivovar aj. NAUČNOU STEZSKOU JINDŘICHA DAUNA ke zřícenině hradu CORNŠTEJN (cca 5,5 km pěšky), výhledy na Vranovskou přehradu a údolí řeky Dyje. Dojezd na ubytování.
2. den: Rakouská část NP PODYJÍ – národní park Thayatal. Prohlídka hradu HARDEGG z 12. století, který je velmi zajímavý, neboť hrad s výjimkou zemětřesení v 18. stol., nebyl nikdy významně poškozen. Pěší trasa od hradu Hardegg ke zřícenině hradu KAJA (6,5-8,5 km dle varianty délky pěšky). Prohlídka 800 let staré zříceniny hradu KAJA, z jejíž věže je krásný pohled do NP Thayatal (Podyjí).
3. den: Kolem Znojma za vínem a nejslavnější vinicí Znojemska: SLUP – technická památka renesanční vodní mlýn s expozicí, Mlýnská strouha – umělý vodní kanál ze 14.stol. ŠATOV a jedinečný malovaný sklep, který je evropskou raritou. Ochutnávka moravských vín. Pěší trasa z Hnanic na vyhlídku DEVĚT MLÝNŮ s nádherným pohledem na meandry řeky Dyje a na nejznámější historickou vinici ŠOBES, přes kterou pak pěší cesta pokračuje dále do Podmolí (celkem cca 9 km pěšky).
4. den: Dopoledne RETZ, centrum vinařské oblasti Weinviertel, historické vinařské oblasti, ve které se produkuje třetina všech rakouských vín. Podzemí pod historickým centrem Retzu, jedno z největších a nejhezčích náměstí v Rakousku aj. Pěší výlet z centra Retzu ke 170 let starému větrnému mlýnu a barokní kalvárii, zpět přes vinice do Retzu. Odpoledne prohlídka ZNOJMA (velmi pěkné historické centrum s hradem, možnost návštěvy např. rozsáhléhopodzemí - městské sklepy, vyhlídka z Radniční věže).
5. den: Prohlídka MIKULOVA (městská památková rezervace, zámek s unikátním největším renesančním vinným sudem v Evropě, náměstí s Ditrichštejnskou hrobkou, malebný Židovský hřbitov, výstup na Svatý kopeček s jedinečným pohledem na Mikulov ). Krátký přejezd autobusem na okraj Klentnice a odtud okruh po části PÁLAVY (celkem cca 4 km) přes Stolovou horu s jedinečnými vyhlídkami na Sirotčí hrádek a zpět do Klentnice .

18.06. - 22.06.21 pátek - úterý
polopenze autokarem
5 990 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Cena zahrnuje

  • průvodce
  • doprava autobusem
  • 4x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, vnitřní bazén)
  • 4x polopenzi

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 1200 Kč)