Hlavní stránka
Zájezdy
Česká republika

Domažlicko, Chodsko a Český lesChodsko – tradiční kraj se strážci zemské hranice i s tragickým hrdinou Janem Sladkým Kozinou, který měl svatbu v kostele v Klenčí pod Čerchovem. Chodsko to jsou Domažlice se slavnou šikmou věží. Jsou to i odlehlé pohraniční lesy se zvláštním kouzlem. Jsou to i Světce se skvostnou novogotickou jízdárnou, druhou největší v Evropě. A v lese se zde k nebi tyčí zříceniny kláštera Heiligen. Prohlédneme si i jeden z našich nejvýznamnějších benediktinských klášterů – klášter Kladruby, který založil přemyslovský kníže Vladislav v r. 1115.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Pozdně gotický vodní hrad ŠVIHOV svým pevnostním systémem patří k nejlepším pevnostem své doby. KLATOVY – od dob Přemysla Otakara II. královské město, jedinečné náměstí Míru s Černou věží. Zastávka u památníku na bitvu u Domažlic (r. 1434).
2. den: Toulky Chodskem: KLENČÍ POD ČERCHOVEM , rodiště J.Š.Baara s jeho muzeem, hřbitov aj. Přejezd do TRHANOVA a odtud do ÚJEZDU (3 km pěšky, statek J.S.Koziny) malebnou chodskou krajinou. Dojezd autobusem do DOMAŽLIC – slavná Domažlická věž s hezkým výhledem, Chodský hrad s muzeem Chodska, krásné náměstí a další pamětihodnosti. Na závěr našeho putování Chodskem VÝHLEDY - oblíbené místo J.Š.Baara s jeho památníkem.
3. den: Výstup na nejvyšší vrchol Českého Lesa ČERCHOV (1 042 m.) z Capartic, se sestupem na Babylon. Na vrcholu Čerchova stojí KURZOVA VĚŽ s kruhovým výhledem, za jasného počasí až na Alpy. Celkem cca 13 km pěšky. BABYLON – možnost koupání nebo další krátké procházky k Čertovu viklanu.
4. den: Výlet do zapomenutého koutu na okraji Česka: TACHOV - město s jedněmi z nejzachovalejších hradeb v Česku. Jen kousek odtud leží SVĚTCE s rozvalinami paulánského kláštera a kraj jako z Walesu (procházka do Světců Knížecí alejí a prohlídka jízdárny Světce). Zřícenina románského hradu PŘIMDA – nejstaršího kamenného hradu v Čechách. BOR – jedinečná Loreta ze 17.st. (prohlídky dle aktuální situace a přístupnosti památky).
5. den: CHUDENICE: procházka Americkou zahradou, k černínskému empírovému zámku Lázeň sv. Wolfganga, rozhledna Bolfánek. Putování okolím KDYNĚ : na rozhlednu KORÁB s dalekým výhledem. Dále dojdeme ke zřícenině HRADŮ NOVÝ HERŠTEJN a RÝZMBERK (680 m n.m., raně gotický hrad).
6. den: HORŠOVSKÝ TÝN - původně biskupský hrad, ze kterého se stal renesanční skvost západních Čech, prohlídka zámku a procházka zámeckým parkem. Pěší turistika v kraji žulových skal a solitérních balvanů SEDMIHOŘÍ, kudy se vydáme po naučné stezce. Na závěr našeho putování barokní klenot – klášter KLADRUBY. Dojezd do Prahy večer.

16.07. - 21.07.22 sobota - čtvrtek
polopenze autokarem
7 590 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím)
  • 5x polopenze

Cena nezahrnuje

  • V hotelu se platí místní poplatek. Jeho výši určuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu v daném místě, Domažlice uvádí 21,-Kč /osoba /noc.

Výlety

  • pojištění storna zájezdu (příplatek: 120 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 1750 Kč)