Thajsko - pohoda na proslulé Railay Beach na Krabi s výletem do džungle


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Krásy přírody

Procházet se ráno bosí v bělostném jemném písku, koupat se v průzračném moři, šnorchlovat, obdivovat krápníkové jeskyně či pozorovat úchvatný západ slunce na pozadí majestátních vápencových útesů, to je pobyt na Railay. Rozeklané vápencové útesy vystupující z bujné zelené džungle tvoří i národní park Khao Sok, kde budeme ubytováni přímo na jezeře v romantických plovoucích bungalovech a zaposloucháme se do zvuků ranní džungle, přerušované šumem křídel zoborožců. Navštívíme i některé zajímavé thajské chrámy, budeme se plavit na lodích, procházet džunglí i relaxovat v horkých pramenech.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Thajska
2. den: přílet do KRABI , přímořské oblasti jižního Thajska, které je obklopeno mongutovým krasem s malebnými bílými vápencovými skalisky pokrytými bujnou zelenou džunglí, ubytování u moře v oblasti Krabi (5 nocí na 1 místě; v případě využití fakult. výletu 6. - 7. den se na jednu z těchto nocí ubytujeme u jezera).
3. den: relaxace na pláži, pozdě odpoledne prohlídka centra KRABI s bílomodrým chrámem WAT KAEW KO WARARAM na kopci, večer návštěva proslulých nočních trhů s obrovským výběrem nejrůznějších thajských specialit.
4. den: relaxace na pláži nebo fakultativně možnost lodního výletu na proslulý ostrov Jamese Bonda PHANG NGA s prohlídkou známého skaliska z filmu „Muž se zlatou zbraní“ a nádherných zátok a vápencových skal, oběd v plovoucí muslimské vesnici na kůlech, případně možnost jízdy na kajaku.
5. den: celodenní výlet do malebného chrámu Tygří jeskyně WAT THAM SEUA, který je situovaný v tropické džungli, po výstupu po 1272 schodech budete odměněni nádhernou vyhlídkou. Návštěva NÁRODNÍHO PARKU KHAO PHANOM BENCHA - pěší trek džunglí k vodopádu HUAI TO. Na závěr dne relaxace v horkých pramenech.
6. den: relaxace na pláži a individuální volno. Pro zájemce fakultativně dvoudenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU KHAO SOK - projížďka lodí po jezeře CHEOW LAN, které obklopují vysoké vápencové skály porostlé neprostupnou džunglí, oběd, koupání, později odpoledne krátký trek džunglí, plavba na bambusovém voru a návštěva krápníkové jeskyně. Ubytování v jednoduchých bungalovech na jezeře, večeře.
7. den: Druhý den ráno safari lodí s pozorováním místní fauny - zejména opic a zoborožců, kteří zde hnízdí. Návrat do Krabi. Všichni odpoledne transfer lodí na poloostrov RAILAY . Ubytování (4 noci na 1 místě).
8. den: poloostrov RAILAY obklopený neproniknutelnými vápencovými masivy porostlými bujnou džunglí, relaxace na pláži s bílým prachovým pískem, pěšky návštěva krápníkové DIAMANTOVÉ JESKYNĚ.
9. den: dlouhoocasou lodí nebo na kajaku na proslulou pláž PHRA NANG s princezninou jeskyní. Tady podle legendy ztroskotala loď s indickou princeznou a její královský duch se usadil v místní jeskyni.
10. den: celodenní lodní výlet po čtyřech ostrovech: KUŘECÍ OSTROV a OSTROVY TUB, MAWR a PODA s překrásnými bílými písečnými plážemi, kde budeme mít i oběd, možnost koupání a šnorchlování mezi korálovými rybami.
11. den: odplutí na pevninu, transfer na letiště a odlet do ČR.
12. den: přílet do ČR.

04.06. - 15.06.24 úterý - sobota
snídaně letecky
55 990 Kč
cena za 12 dní (9 nocí)

Cena zahrnuje

 • zpáteční letenka Praha-Thajsko s přestupem vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč
 • 9x ubytování v hotelu se snídaní (v případě využití fakult. výletu 6. – 7. den je 8x ubytování v hotelu se snídaní a 1x ubytování v jednoduchých bungalovech na jezeře v NP Khao Sok s obědem, večeří a snídaní)
 • lodní výlet "Po čtyřech ostrovech" včetně oběda
 • transfery lodí a klimatizovaným minibusem
 • vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

 • ostatní strava, vstupné, fakult. výlety, bakšišné

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna do 65 000 Kč (příplatek: 1590 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 9500 Kč)
 • 2denní výlet do NP Khao Sok (příplatek: 4500 Kč)