Hlavní stránka
Zájezdy
Tchajwan

Toulavý TaiwanTaiwan, tento nevelký ostrov, se pyšní kdysi nejvyšší budovou světa a jednou z nejdynamičtějších ekonomik, ale i tajemnými buddhistickými chrámy a kláštery. Zejména však vyniká divokou tropickou přírodou, díky níž si kdysi od Portugalců vysloužil pojmenování Formosa neboli Nádherný ostrov. Abychom si jeho krásnou přírodu užili co nejvíce, podnikneme pár výšlapů v unikátní soutěsce Taroko, navštívíme pobřeží vymodelované divokým mořským příbojem, projdeme se mezi 2000 let starými cypřiši v přírodní rezervaci Alishan, uskutečníme několik výstupů na třítisícové horské vrcholy a odpočineme si na jediných skutečných plážích NP Kenting na nejjižnějším cípu ostrova. Neopomeneme také ochutnat vynikající taiwanskou kuchyni silně ovlivněnou Čínou a přitomností moře a navštívit životem kypící skvělé večerní jídelní trhy.
Velikost skupiny:

6–16 účastníků

Stravování: snídaně

snídaně

Program zájezdu

1. den: Praha – Taipei (Tchaj-pej): odpolední přílet do hl. města Taiwanu (Tchaj-wan); ubytování a večerní návštěva nejdůležitějšího buddhistického chrámu Longshan (Lung-šan) v centru města; možnost první ochutnávky skvělé taiwanské kuchyně .
3. den: aipei : návštěva monumentálního areálu Čankajškova památníku ; výjezd na Taipei 101 – do r. 2009 nejvyšší budova světa (509 m) – a pohled na město z 91. patra (391 m); nenáročný výstup po schodech (cca 20 min) na Sloní horu s nejkrásnějším pohledem na Taipei 101 ; večer jídelní trh Raohe (Žao-che); přilehlý Duhový most a bohatě zdobený buddhistický chrám Ciyou (Cch'-jou).
4. den: NP Yangmingshan (Jang-ming-šan): celodenní pěší výlet v národním parku sopečného původu – procházka horskými loukami a mokřady s vodními buvoly , výstup na nejvyšší vrchol Qixingshan (Čchi-sing-šan, 1120 m) a přechod přes jeho tři vrcholky k fumarolům a horkým pramenům Xiaoyoukeng (Siao-jou-kcheng); večeře na některém z mnoha vyhlášených taipeiských jídelních trhů .
5. den: aipei – Yeliu (Jie-liou) – Jiufen (Ťiou-fen): výlet k Tichému oceánu – mořem vytvořené pískovcové útvary s poetickými názvy ( Královnina hlava , Kouzelný střevíc ...) v geoparku Yeliu; výstup (1 h) na Horu Čajové konvičky (599 m) s nádherným výhledem na severní pobřeží ostrova; nocleh v bývalém zlatokopeckém městečku Jiufen.
6. den: Jiufen – soutěska Taroko : ráno procházka k majáku Bitoujiao (Pi-tchou-ťiao) na skalním ostrohu nad mořem; půldenní přejezd scenerickou trasou SV pobřeží s výhledy z Útesů čistých vod (až 800 m vysoké); příjezd ke spodní části soutěsky Taroko – vycházka k prameni Věčného jara se svatyní v jeskyni .
7. den: aroko : celodenní průjezd dramatickou soutěskou vymodelovanou řekou Liwu (Li-wu) – kratší vyhlídkové pěší zastávky v nejzajímavějších pasážích impozantních skal (např. Vlaštovčí jeskyně , Terasy zelených vod) a jeden horský výšlap (3 h) do vyšších partií soutěsky; výjezd na Centrální horskou "dálnici" nad 3000 m .
8. den: Hehuanshan (Che-chuan-šan) – Renai (Žen-aj): den v horách – brzy ráno výstup (1 h) na Východní vrchol pohoří (3416 m) na nádherný východ slunce (kolem 6:00), výstup (2 h) na nejvyšší Severní vrchol (3422 m) s výhledy na celý hřeben ; překročení nejvyššího průsmyku ostrova ( 3275 m ); nocleh v horském prostředí taiwanských "farem" v oblasti Renai.
9. den: Renai – jezero Slunce a Měsíce – Dongpu (Tung-pchu): přejezd nádhernou horskou trasou centrálního hřebene se zastávkou u jezera – výstup na 46 m vysokou pagodu Cien (Cch'-en) s výhledem na jezero ; ubytování v "lázeňském" městečku Dongpu s možností odpočinku v horkých pramenech , příp. dle sil procházka (1 h) k Duhovému vodopádu .
10. den: Dongpu – NP Yushan (Jü-šan) – Alishan (A-li-Šan): ráno přejezd na hranice NP Yushan a výstup (1,5 h) na vrchol Lulin (2845 m) s výhledem na hlavní taiwanský hřeben a nejvyšší vrchol ostrova Yushan (3952 m); odpolední přesun do přírodní rezervace Alishan.
11. den: Alishan – Kaohsiung (Kao-siung): časně ráno výjezd vláčkem pod vrchol posvátné hory Chushan (Čchu-šan, 2489 m) na východ slunce , pěší výlety po přírodní rezervaci – jezírka, obří stromy (nejstarší přes 2000 let); sjezd do nížin do druhého největšího města Taiwanu se zastávkou na plantážích slavného čaje oolong ; večerní jídelní trh a procházka k Lotosovému jezeru s Pagodami tygra a draka.
12. den: Kaohsiung – NP Kenting (Kchen-tching): 2. nejvyšší budova a jediná tramvajová linka na Taiwanu; monumentální buddhistický areál Foguangshan (Fo-kuang-šan) s 36 m vysokou sochou Buddhy ; přejezd do tropického národního parku Kenting – cestou vycházka (30 min) k 40 m vysokému vodopádu Kayoufeng (Kcha-jou-feng), možná nejkrásnějšímu na ostrově.
13. den: Kenting : celodenní pobyt v NP – nenáročný půldenní pěší výlet na nejjižnějším cípu ostrova s nádhernými vyhlídkami na moře , možnost koupání (průměrná říjnová teplota 27 °C); opět skvělý večerní jídelní trh s dary moře a jinými pochoutkami.
14. den: Kenting – Kaohsiung – Taipei – Praha: dopoledne pobyt v NP a odpočinek u moře ; přesun do Kaohsiungu a následný přejezd rychlovlakem (max. rychlost 300 km/h ) zpět do hl. města; transfer na letiště a odlet do ČR, přílet domů 15. den.

19.10. - 02.11.21 úterý - úterý
snídaně letecky (Praha)
79 800 Kč
cena za 15 dní (14 nocí)

Cena zahrnuje

  • letenka Praha–Taipei–Praha (vč. všech poplatků)
  • mikrobusy a MHD (vč. metra) ve městech a okolí
  • historická úzkokolejka
  • 1x rychlovlak 2. tř. Kaohsiung–Taipei
  • 12x hotel **–*** – vždy se snídaní
  • vstupy do památkových objektů a přírodních rezervací dle programu
  • český čínsky hovořící průvodce China Tours

Cena nezahrnuje

  • Jednolůžkový pokoj – 9860 Kč