Advent Alsasko - zimní pohádka nejen o víně a středověký trh 2024

Francie Francie
,
Štrasburk
doprava:    autokarem strava:    vlastní ubytování:    hotel **+
Kód: 682314 Délka: 3 denní zájezd 1 termín: od 6.12.2024
ceny od

6 990 Kč

Pojištění: zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek . Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900 .
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
• pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cest y ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné : plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové pojištění : plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahranič í: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění
PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

úvodni popis_PROV: Alsaská vinařská městečka v adventním čase a vánoční trhy. Jedinečný Středověký trh. Ochutnáte proslulá alsaská vína, tarte flambée a sýr münster.
Bez nočního přejezdu!

Stravování: vlastní

není zahrnuto v ceně zájezdu. Snídaně za příplatek předem formou bufetu francouzského typu (džus, výběr teplých nápojů, několik marmelád, med, slané a sladké máslo, 1-2 druhy bagety, topinka, sladký rohlík, sladká bagetka nebo magdaléna, někdy výběr přesnídávka nebo jogurt, občas pudink), podávají se vždy v hotelu. Velmi doporučujeme mít zajištěné snídaně (v hotelích je velmi přísně pod pokutou zakázáno užívání jakýchkoli varných konvic a vařičů). Ráno před cestou nemají ani řidiči možnost zajistit teplé nápoje v autobuse. Hotely jsou situovány na okrajích měst a není možné zajistit v ranních hodinách snídani jinde v okolí hotelu.
Večeře: nejsou v ceně zájezdu.
Další stravování se řeší v rámci programu, popřípadě na doporučení průvodce.
Orientační ceny ve Francii: bageta malá od 0,75 €, velká 1,50 €, plněný rohlík 1,50€, mléko 1,90 €, sýr 350 g 1,50-3,50 €, dobré víno 4,50 -7 €, balená voda 1,5l 0,50 €, pivo 3,50 €, limo 1,90 €, zmrzlina 2 €, obložená bageta od 4,50 €, ovoce, rajčata od 2,5 €/kg, menu v restauraci od 18 €, káva 1,50-2,50 €; pohlednice od 0,50 €, známka 1,20 €, WC 0,70 €

Doprava: autokarem

Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené DVD a minibarem.

Ubytování: hotel **+

2x hotel u Colmaru (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Program zájezdu

1. den: 1. den: odjezd z Prahy v 6 h (Be, Pl a po trase), COLMAR, historické centrum kraje Alsasko , "benátská čtvrť " ve slavnostním hávu, adventní trhy - jedny z nejkrásnějších v Evropě
2. den: 2. den: zimní Alsaská vinná cesta : KAYSERSBERG, procházka zimními vinohrady, RIBEAUVILLÉ, ÉGUISHEIM, ochutnávka vína a sýrů , vánoční atmosféra a vánoční trhy
3. den: 3. den: ŠTRASBURK (UNESCO), "křižovatka Evropy", katedrála Notre-Dame a světoznámé adventní trhy, vánoční atmosféra v ulicích, návrat do Prahy do půlnoci CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuální situaci v době adventu.

Termíny a ceny

06.12. - 08.12.24 pátek - neděle
6 990 Kč cena za 3 dny (2 noci)

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), průvodce, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

  • komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, ochutnávku, večeři, vstupné (50 €) a vše, co není obsaženo v položce Cena zahrnuje
  • 2.300 Kč za 1lůžkový pokoj
  • 500 Kč za 2x snídani
  • 105 Kč za komplexní pojištění
  • 90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
nebylo nalezeno žádné hodnocení