Bosna a Hercegovina + Černá Hora - pohoří Durmitor


 • ubytování: pensionubytování: pension
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Připravili jsme pro Vás zcela nový krásný zájezd za poznáním zejména přírodních krás dvou turisticky rychle se rozvíjejících zemí Bosny i Hercegoviny a Černé Hory. Během pěších tras poznáte krásy divokého pohoří Durmitor s vápencovými skalními štíty a krásnými modrými jezery. V prvních dnech zájezdu poznáte podrobněji zajímavosti i historická místa Bosny i Hercegoviny včetně její metropole Sarajeva a starobylého města Mostar.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den: Prohlídka města JAJCE – Starý hrad, Medvědí věž, chrám boha Mitry. Vodopády řeky PLIVY. Zastávka u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městečka TRAVNIK, které je jedinečně položeno na dně úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva, a je sevřeno horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž, hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva .
3. den: Prohlídka metropole SARAJEVO – jedná se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v l. 1455 – 1463. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho dalších. Navštívit můžete také starou (r. 1581) a novou (r. 1821) synagogu, novogotickou katedrálu nebo třeba malebný trh. VRELO BOSNE – prameny řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené místo romantických procházek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.
4. den: Brzy ráno odjezd. Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR (UNESCO) - stará část města s výrazně orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Romantické vysoké VODOPÁDY ŘEKY KRAVICE, které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Zastávka v městečku POČITELJ, nad kterým se tyčí romantická kamenná pevnost. Příjezd do Durmitoru v pozdních večerních hodinách.
5. den: Výstup od Černého jezera přes Brojište na PLANINU SKLONIŠTE, odkud jsou jedinečné výhledy na skupinu MEDVED s několika vrcholy přesahujícími nadm. výšku 2 200 metrů. Cesta pokračuje přes Prlu k jeskyni LEDOVA PEČINA pod vrcholem Obla glava a kolem několika salaší zpět k Černému jezeru.
6. den: Odjezd do sedla a výstup k nádhernému horskému jezeru ZELENI VIR, které leží v nadm. výšce 2 028 metrů pod nejvyššími vrcholy Durmitoru, kterým dominuje nejvyšší vrchol Bobotov Kuk. Dále cestou pod geologicky velmi zajímavou skupinou ŠARENI POSOVI. Možnost prodloužení o výstup od jezera Zeleni Vir na nejvyšší vrchol Durmitoru BOBOTOV KUK (2 522 m n.m.).
7. den: Výlet na vyhlídku ČUROVAC. Cesta podél nádherného kaňonu řeky Tary. Vyhlídky do hloubky na skalní stěny a řeku zařízlou ve dně kaňonu. Přejezd k mostu přes řeku TARU. Zde řeka vytváří opět hluboký kaňon, který je možné obdivovat z mostu a přilehlých břehů. Možnost lehké projížďky na raftu kaňonem této azurově modré řeky.
8. den: Výlet ze Žabljaku přes Ražanu glavu k JEZERU JABLAN. Nebo v případě funkčnosti lanovky výjezd pod vrchol SAVIN KUK. Cesta na vrchol, krásné vyhlídky na pohoří Durmitor, zejména oblast okolo Černého jezera a Žabljaku. V podvečer odjezd do ČR.
9. den: Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.

nebyly nalezeny žádné termíny

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 6x ubytování - dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
 • 6x polopenze

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč)