Andorra, srdce Pyrenejí letecky 2024

Andorra Andorra
doprava:    letecky strava:    polopenze ubytování:    hotel ***
Kód: 682375 Délka: 8 denní zájezd 2 termíny: od 18.7.2024
ceny od

35 490 Kč

Pojištění: zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek . Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900 .
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
• pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cest y ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné : plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové pojištění : plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahranič í: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění
PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

úvodni popis_PROV: Lákavé túry se skvostnými panoramatickými výhledy ubytování v 4 *horském hotelu s wellness. Letecká doprava.

Program zájezdu

1. den: 1. den: odlet z Prahy do Barcelony, pokračování místní autobusovou linkou do hl. města Andorry, přejezd na ubytování do hotelu
2. den: 2. den: celodenní turistika, nejznámějším andorrským údolím Vall d´Incles , k největším jezerům Juclar s bohatou flórou, vyhlídky na horské hřebeny
3. den: 3. den: celodenní turistika, výstup na magickou horu Pic de Casamanya (2 740 m), fantastické výhledy i během výstupu, možnost nenáročné okružní túry
4. den: 4. den: odpočinkový den, výlet do hlavního města ANDORRA LA VELLA , hist. centrum s úzkými uličky s kamennými domy, středověké kostely Sant Esteve a Sant Andreu, sídlo parlamentu, možnost výhodných nákupů, příp. proslulé termální lázně Caldea , poutní místo, kaple patronky Andorry, zázračné Madony z Meritxellu
5. den: 5. den: celodenní turistika, fascinující okružní cesta okolo ledovcových jezer v údolí Pessons orámované horami, možnost prodloužení trasy s výstupem na Collada dela Pessons (2 792 m)
6. den: 6. den: celodenní turistika v přírodním parku Comapedrosa , polozapomenuté farmy nádherné vyhlídky na nejvyšší pohoří Andorry Coma Pedrosa
7. den: 7. den : výjezd lanovkou na vyhlídku MIRADOR SOLAR DE TRISTAINA , poté technicky náročnější okružní turistika mezi vrcholky hor a jezery oblasti TRISTAINA, cesta částečně vede po kamenných polích a plotnách (3 z 5, 4 hod., ↑↓500 m). Uzavřená kotlina s bohatou faunou i flórou a s výhledem na nejvyšší vrchol PIC DE TRISTAINA (2 882 m). Jednodušší varianta: procházka a relaxace u tří místních jezer (1,5 z 5, 3 hod., ↑↓200 m)
8. den: 8. den: odjezd autobusovou linkou přímo na letiště do Barcelony, odtud letecky do Prahy V případě nepřízně počasí možnost změny programu nebo záměny vypsaných dnů.

Cena zahrnuje

  • letenku v ekonomické třídě vč. let. tax a poplatků (do max. výše 7.500 Kč, transfery z/ na letiště, výlety dle programu, 7x horský hotel 4* (2lůžkové pokoje), 7x polopenzi, vodu a víno k večeři, uvítací přípitek (sangría), vedoucí zájezdu, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

  • komplexní pojištění, přip. pobytové taxy, vstupné a lanovky (70 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
  • 7.800 - 9.100 Kč za 1lůžkový pokoj (dle termínu)
  • 440 Kč za komplexní pojištění K5S
  • 240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)

Výlety

  • Pohodový program je snadné absolvovat pro všechny, kteří bez problému zvládnou i delší přejezd nebo přelet do místa programu, procházky a lehké pěší túry do 5 hodin denně v nenáročném terénu, bez velkého převýšení nebo překonání velkého převýšení za pomoci lanové dráhy či zubačky, zpravidla se nabízí alternativa lehčí obtížnosti a nebo odpočinkový program
  • Pohodový až středně náročný program doporučujeme pro aktivní turisty, jejichž cílem je poznávání navštívené země a pohyb v přírodě. Denní trasy pro pěší mohou přesáhnout i více než 5 hodin, převýšení může být výjimečně srovnatelné s výletem z Pece pod Sněžkou na Sněžku, některé dny lze využít lanovku, zpravidla se nabízí alternativa lehčí varianty a obtížnější varianty
nebylo nalezeno žádné hodnocení