Nejkrásnější poutní místa Evropy

1. listopadu 2020
Poutní místa měla vždy pro lidstvo nesmírný význam. Jsou magická, opředená tajemstvím, plná skryté energie. Jsou úzce spojena s náboženskými tradicemi. Vyjadřují sílu víry, hlubokou úctu a poděkování. Mnohá jsou spojena s úmrtím či narozením světců, s uložením posvátných relikvií, nebo s božským zjevením nejčastěji archandělů, Krista a Panny Marie, proto "mariánská" poutní místa. Každoročně je navštíví stovky tisíc věřících, poutníků a obdivovatelů z celého světa.

Na místech dávných zázraků po staletí vyrůstaly kostely a kláštery, v jejichž zdech i dnes nacházíme pokoj, klid a smíření.

Posilují v těžkých dobách

Poutní místa měla vždy pro lidstvo nesmírný význam. Jsou magická, opředená tajemstvím, plná skryté energie. Jsou úzce spojena s náboženskými tradicemi. Vyjadřují sílu víry, hlubokou úctu a poděkování. Mnohá jsou spojena s úmrtím či narozením světců, s uložením posvátných relikvií, nebo s božským zjevením nejčastěji archandělů, Krista a Panny Marie, proto "mariánská" poutní místa. Každoročně je navštíví stovky tisíc věřících, poutníků a obdivovatelů z celého světa.

Poznávací zájezdy

poutní místa - Lourdes, Lurdy

Místa zázraků a zjevení

Jedno z nejslavnějších poutních míst v Evropě Santiago de Compostela najdete v Galicii ve Španělsku. Jeho význam byl v době středověku srovnatelný s významem největších evropských měst. V roce 1985 bylo historické jádro města s katedrálou sv. Jakuba zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO a v 90. letech také většina trasy francouzské poutní cesty do Santiaga. Panna Maria se podle řady svědectví opěkovaně zjevila i ve Fátimě v Portugalsku. Toto malé městečko denně navštíví tisíce poutníků.

poutní místa - Fátima v Portugalsku