Hlavní stránka
Zájezdy
Peru

Od horských pevností po tropické pralesy12 dnů Peru a Bolívie
La Paz - Tiwanako - Sun Island - jezero Titikaka - Puno - Cuzco - Machu Picchu - Lima - Iquitos - Amazonie
Minimální počet 8 osob
Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem do USA.
Zájezd může být směřován opačně

Program zájezdu

1. den: PRAHA - LA PAZ Odlet z Prahy do La Pazu. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, během kterého dostanete detailní instrukce k pobytu v Bolívii a Peru. Čeká Vás také jeden z nejkrásnějších výhledů z celého zájezdu - pohled z výšky do údolí na zářící noční La Paz se zasněženými velehorskými štíty v pozadí.
2. den: LA PAZ, TIWANAKO Po snídani krátká prohlídka historického centra města, náměstí Murillo, čarodějnického marketu a posvátného Moon Valley, ihned poté odjezd k nejdůležitější památce předincké civilizace - ruinám města Tiwanako. Po prohlídce vykopávek a muzea návrat do La Pazu.
3. den: TITIKAKA, OSTROV SLUNCE,PUNO Časně odjezd k jezeru Titikaka, nejvýše položenému splavnému jezeru světa. Zde se nalodíme na katamarán, kterým absolvujete plavbu na ostrov Slunce - podle mnohých badatelů kolébku civilizace Inků ( oběd v ceně). Po prohlídce muzea Inti Wata a zhlédnutí šamanského obřadu budete pokračovat v plavbě do starobylé Copacabany. Zde po vylodění navštívíte velkolepý chrám černé Madony a po překročení hranice Peru večer dojedete do města Puno na březích Titikaka.
4. den: ALTIPLANO,CUZCO Celodenní přejezd andskými průsmyky do sídelního města říše Inků Cuzca. Cestou navštívíte několik pitoreskních indiánských vesnic a historických památek : Racci, Pikillacta a Andahuaylillas ( oběd v ceně).
5. den: MACHU PICCHU Časně odjezd úzkorozchodnou železnicí napříč Andami do stanice Aquas Calientes ( speciální vyhlídkový vlak Vistadome), odtud silnicí plnou serpentin nad děsivými srázy mikrobusem k branám slavného Machu Picchu. Prohlídka posvátného města Inků ( oběd v ceně), poté návrat busem do Aquas Calientes a vlakem zpět do Cuzca.
6. den: CUZCO - LIMA Dopoledne prohlídka centra historického Cuzca, jeho chrámů a pevností nad městem - Quenquo, Puca Pucara, Tombomachay a Sacsayhuaman. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Limy.
7. den: LIMA Orientační prohlídka centra města - Plaza Mayor, prezidentského paláce, katedrály s ostatky Francisca Pizzara a dalších památek, moderní čtvrti San Ysidro a Miraflores. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Iquitosu, města na břehu mohutné Amazonky. Transfer a ubytování.( z provozních důvodů je možný nocleh v Limě a odlet do Iquitosu druhý den ráno)
8. den: IQUITOS - MUYUNA LODGE ( plná penze) Odjezd rychlou motorovou lodí proti proudu Amazonky do pralesní lodge ( 3 hodiny plavby). Po ubytování v bungalovech a obědě Vás čeká krátké pěší seznámení s okolím lodge a výklad místního průvodce o zvířatech, ptactvu a rostlinstvu. Pozorování malých opiček a ptáků, zhlédnutí soumraku nad jezerem Sapote. Po večeři se na kánoích vypravíte pozorovat kajmany.
9. den: AMAZONIE, MUYUNA LODGE ( plná penze) Výprava na kánoích k Lake Juanachi - jezeru s nepřebernou škálou vodních rostlin, pozorování papoušků, tukanů a dalších ptáků. S trochou štěstí potkáte hejno opiček Titi. Po návratu večer výprava do pralesa na lov tarantulí.
10. den: AMAZONIE, MUYUNA LODGE ( plná penze) Celodenní pěší výlet do pralesa v okolí lodge. Budete pozorovat několik druhů opic a ptáků, obdivovat mohutné kmeny stromů ceiba a uvidíte také mnoho druhů pestrobarevných motýlů. Se štěstím můžete zahlédnout i lenochoda. Večer Vás čeká rybářský zážitek - lov dravých ryb piranhas.
11. den: IQUITOS - LIMA -PRAHA Po snídani transfer lodí do Iquitosu a odlet do Prahy ( s přestupy ).
12. den: Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí ( v případě letu přes USA může být přílet do Prahy až následující den).

Pořadatelem zájezdu je AMERICA TOURS, v.o.s.

Slevy

 • Sleva pro třetí osobu na pokoji 1.900 Kč

Cena zahrnuje

 • dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 7 x ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní
 • 3x ubytování dle itineráře v pralesní lodgi s plnou penzí
 • 3x oběd
 • dopravu klimatizovaným minibusem, v Amazonii lodí
 • program dle itineráře včetně uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • stravu uvedenou v itineráři, plnou penzi v pralesní lodgi
 • komplexní pojištění speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • stravu neuvedenou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích)
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
 • letištní taxy u vnitřních přeletů (splatné na místě)
 • poplatky za odbavení zavazadel ( letecká přeprava)
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj 21.300 Kč
 • Pojištění storna zájezdu 2.500 Kč